Vagu passport eh gai raajje ethere vaan ulhunu meehaku huttuvaifi - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 11,087,439confirmed
  • 6,212,404recovered
  • 4,348,619active
  • 526,416deaths

Maldives

  • 2,410confirmed
  • 1,976recovered
  • 419active
  • 10deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

7 މަސް ކުރިން

ނަކަލުކޮށްފައިވާ (ކައުންޓަރފިޓް) ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކަމަށެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާ ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، އެ ޓްވީޓާއެކު އޭނާގެ ފޮޓޯއެއްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަދުވަހުވެސް އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު 37 އަހަރުގެ ބިދޭސީ އަންހެނަކު އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ. އަދި ނޮވެމްބަރު 20 ގައި ވެސް ނަކަލުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު 44 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުވެސް ވަގު ޕާސްޕޯޓެއްގައި ވީއައިއޭ އިން ރާއްޖެ އެތެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކާއި، އެކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވާން އުޅުނު އިތުރު ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ.