ކޯމާގައި އޮތް ދިވެހި ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ
5 މަސް ކުރިން
ޝާން މުޙައްމަދު

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިޔަ ހައްޖާޖީ ކޯމާގައި އޮތުމަށްފަހު މިރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

Advt

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖާޖީގެ ތެރެއިން ސްރޯކެއް ޖެހުމަށްފަހު ކޯމާގައި އޮއްވާ ނިޔާވެފައިވަނީ ފ. ދަރަނބޫދޫ މީހެއް ކަމަށްވާ ސީމާ މޫސާ، 38 އަހަރެވެ. ސީމާ އަކީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީއެކެވެ.

Advt

Advertisement

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސިމާއަށް ސްރޯކް ޖެހުނީ މިނާ ޓެންޓްގައި ހުއްޓަ އެވެ. އޭނާ ފާހަނާގައި ހުއްޓައި އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓުމުން ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އޭނާއާއެކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައެވެ.

ސީމާ ނިޔާވެފައިވަނީ ޙައްޖުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުން ކަމަށްވާ އަރަފާތު ބިމުގައި ހުރުމުގެ ރުކުން ފުރިހަމަ ކުރި ފަހުންނެވެ.

މިފަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖުވެރިން އަނބުރާ ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގައެވެ.