English Edition
Dhivehi Edition

މާފަންނުގައި ހުރި ގެއްގެ ތެރޭގައި ނޭޕާލް އަންހެނަކު ދަންޖެހި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެމީހާ ދަންޖެހިގެން މަރުވީ މާފަންނުގެ ގެއެއްގައިކަމަށާއި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ ހެނދުނު 07:21 ހާއިރުކަމަށެވެ. އަދި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.