English Edition
Dhivehi Edition

ހެންވޭރު ނީޓް ވިލާގޭގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ލީކްވެގެން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅެނީ މިރޭގެ 19:32 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ވިދާޅުވެއެވެ.މިހާރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާއެންޑް ރެސްކިޔު އިން މިގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ