English Edition
Dhivehi Edition

ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އުޅޭ ފުލުހުންނަށް ބިރުދައްކައި، ހަމަލާދޭން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ ބަންދު 7 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނާގޮތުގައި، އިއްޔެ ރޭ 10:00 ހާއިރު ދެ ފުލުހަކު ކުލަ ހެދުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު، ތިން މީހަކު ވަޅިއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފުލުހުންނަށް ބިރުދައްކައި، މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅެފައިވެ އެވެ. އެ ހާދިސާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 35 އަހަރާއި 39 އަހަރުގެ ދެ ދިވެހި ފިރިހެނުންނާއި، އަދި އިތުރު ފިރިހެނެކެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، އެ މީހުންގެ ބަންދު 7 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް، ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރި ގޮތާ މެދު ޝަކުވާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިހާރު ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނާގޮތުގައި ފަަހަކަށް އައިސް މިފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ ގައުމުގައި ހަލަބޮލިކަން އުފެއްދުމަކީ ގައުމަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމުގައި ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އަމަން އަމާންކަމާއި ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ފުލުހުން މިހާރު ވެސް ވަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަށާފައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓެގު