English Edition
Dhivehi Edition
ޖޭއެސްސީ

ގއ. ކޮނޑޭގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އެއް މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް ފަހު، އެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރުތަކުގައި އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި ވާތީއެވެ.

މި ފަހަރު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ކޯޓުގެ ވާހަކަތަކާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ކޯޓުން ބޭރުގައި އޭނާ ދައްކާކަން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ އެ އަމަލުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކޮށްފައިވާ އަމަލުތައް ކަމަށްވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ޖޭއެސްސީ އިން ވަނީ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް 14 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.