English Edition
Dhivehi Edition

މި ހިނގާ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހެނދުނު ނެރުއްވި ދެންނެވުމެއް ގައެވެ.

އެ ދެންނެވުމުގައި ވާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ނިންމެވީ، ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 30 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި، ޙަރަކާތްތެރިވި ސަރުކާރުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުން، ވޯޓާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހުނު އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އަދި ނުނިމޭތީ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހަކީވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިވަޑައިގެންފައި ވާތީ ކަމުގައިވެސް ދެންނެވުމުގައި ވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަސް ވެސް ވަނީ ސަތުކާރު ބަންދުކުރައްވާފައެެވެ. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާފައިވަނީ އެ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވެފައި، އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ނުނިމޭތީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތީންނެވެ.