English Edition
Dhivehi Edition

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ހަމައަށް 36163 މީހުން ވޯޓުލައިފިއެވެ،.

މިއީ ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 12.81 އިންސައްތައެވެ. މިހާތަނަށް ވޯޓްލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 22403 ފިރިހެނުންނާއި 13760 އަންހެނުންނެވެ.

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 282،395 މީހުން ވޯޓުލާނެއެވެ. އެއީ 138،196 އަންހެނުންނާ އަދި 144،199 ފިރިހެންނުންނެވެ.