English Edition
Dhivehi Edition

ބޮލީވުޑްގައި މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އައު ލޯބީގެ ބާބެއް ފެށިފަ އެވެ. އެއީ ވިޖޭ ވަރްމާ އާއި ބާހޫބަލީގެ ތަރި ތަމަންނާ ބާޓިއާގެ ލޯބީގެ ސަފްހާއެކެވެ.

އެމީހުން ބުނާ ފަދައިން ލޯބި އަބަދުވެސް މަގެއް ހޯދައެވެ.

ރިޕޯޓްތަކާ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕޯޓަލްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ތަމަންނާ އާއި ވިޖޭ އަކީ ބޮލީވުޑް ޓައުންގެ އާ ލޯބިވެރިންނެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ އަމިއްލައަށް އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދިޔައިރު، ތަމަންނާ އާއި ވިޖޭ ވަނީ އެކުގައި ގޯއާއިން ފެނިފައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އާ އަހަރުގެ އީދުގައި އަނެކަކަށް ބޮސްދެމުން ދިޔަ މަންޒަރުވެސް ފެނިފައެވެ. ބައެއް މީހުން ވަނީ އެ މަންޒަރު ވީޑިއޯ ވެސް ކޮށްފައެވެ.

ތަމަންނާ އާއި ވިޖޭ ގެ މި ސިއްރު ގުޅުން ސަޕޯޓަރުން ސުޕަސައިޒްކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން އަންނަނީ މި ދެ މީހުންގެ ސުރުހީތަކަށް ޖާގަދެމުންނެވެ. މިހާރު އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެމީހުންގެ ގުޅުން ސިއްރުކޮށްފައި ބާވަފާނެތޯ ނުވަތަ ދެމީހުން ނުކުމެ ފާޅުގައި އެމީހުންގެ ގުޅުން އާންމުކޮށްފާނެތޯ އެވެ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބެން އަދި ވަގުތު ނަގާނެއެވެ. ތަމަންނާ އާއި ވިޖޭގެ ފޭނުން ވެސް ދަނީ މި ސިއްރު ގުޅުމާ ގުޅިގެން ހައިރާންކަން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ފޭނުން ބުނަނީ ދެމީހުން އެކުގައި ވަރަށް ލޯބި ކަމަށެވެ.