English Edition
Dhivehi Edition

ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ފިލްމީ ތަރި ފައުޒިއްޔާ ހަސަން ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފައުޒިއްޔާ ނިޔާވީ ސްރީ ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ދިވެހި ފިލްމު “ފިދާ” އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފްވި ފައުޒިއްޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު ”ހައްދު” އިންނެވެ.

ފިލްމު “ދޮން ކަމަނަ” އިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ފައުޒިއްޔާ ކުޅުނު ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫސުފް، އިރުއޮއްސުމުން އަދި ވާ ލޯބި އެގޭނަމަ ކަލާ އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ.