English Edition
Dhivehi Edition

ކ.ވިލިވަރުގަައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:11 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރޯވެފައިވަނީ ރަށުގެ ވަު ތެރޭގައި ޖަމާ ކޮށްފައި ހުރި ލަކުޑި ފުނިތަކެއް ގައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.