English Edition
Dhivehi Edition
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫސިޓީކައުންސިލުން އައްޑޫސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ހުޅުވުމަށް ހެދި ގަވާއިދާގުޅިގެން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަށް އެއްވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލަކަށް އަންގާ އިރުޝާދު ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭން ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަށް އެއްވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލަކަށް އަންގާ އިރުޝާދު ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ފިޔަވައި އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި މިފަދަ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލަން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެ އިދާރާއިން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 6:00 ގެ ފަހުން އައްޑޫގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހިދުމަތްތައް ދެވޭނީ ހެނދުނު 6:00 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ޑީޖީ) އޮފް ހެލްތު އާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސް އިން ވެސް ނިންމައިގެން ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިޤް(ސޯބެ) ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިއަދު އެޗްޕީއޭން ބުނެފައިވަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ސިއްހަތާ ބެހޭ ޓާސްކު ފޯސްތަކުން އެޗްޕީއޭގެ އެންގުން ތަކާއި އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލެނބުމަށް މިފުރުސަތުގައި ނަސޭހަތް ތެރިވާ ކަަމަށެވެ.