Ice foshi bahattaigen aammu thanthaa mas vikkun manaa koffi - AO News Ice foshi bahattaigen aammu thanthaa mas vikkun manaa koffi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
އައިސް ފޮށި ބަހައްޓައިގެން ޢާއްމުތަންތާ މަސްވިއްކުން މަނާކޮށްފި
5 ދުވަސް ކުރިން

އައްޑޫސިޓީގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އައިސްފޮށި ބަހައްޓައިގެން ރޯމަސް ވިއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ.

Advt

Advertisement

ސިޓީކައުންސިލުން 25 މާރޗް 2020 ގައި ނެރުނު އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޢާއްމު ސަރަޙައްދުތަކުގައި އައިސްފޮށި ބަހައްޓައިގެން މަސްވިއްކުމާއި ހުއްދަ ނެތި ކާބޯތަކެތި ވިއްކުން ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ކަމަށްވެސް އެއިޢުލާނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއީ ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް19 ) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާރޗް 27 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8 ން ފެށިގެން ކަނޑައެޅޭ ދުވަސްތަކުގައި އައްޑޫގެ އަވަށްތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ނިންމެވި ނިންމެވުމަށްކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 13 މީހެކެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގެ ފަސް މީހަކާއި ބަތަލާ ރިސޯޓްގެ ދެ މީހުންނާއި ކުރަމަތި ރިސޯޓްގެ ދެ މީހުންނާއި އައިލެންޑް ސަފާރީގެ ދެ މީހުންނާއި އަނަންތާރާ ދިގު ރިސޯޓްގެ ދެ މީހުންނެވެ. މިއެންމެންނަކީ ވެސް ފަތުރވެރިންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 8 މީހަކު ވަނީ ފަރުވާއަށް  ފަހު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.