#Covid19 ah Rajjein positive vi meehunge therein 8 meehaku rangalhu vejje - AO News #Covid19 ah Rajjein positive vi meehunge therein 8 meehaku rangalhu vejje

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • އައްޑޫސިޓީން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރަނީ
  • މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޕޭ ދީ މުސާރަކުޑަކުރަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް
740,235 CONFIRMED
156,588 RECOVERED
548,612 ACTIVE
35,035 DEATHS
WORLD
17 CONFIRMED
13 RECOVERED
2 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-03-30 14:27
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
5 ދުވަސް ކުރިން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓީވް ވި މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advt

Advertisement

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 13 މީހުންނެވެ. އެއީ މުޅިން ވެސް ބިދޭސީންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން އަލަށް ރަނގަޅުވެފައިވާ ތިން މީހުންނަކީ ކޮން ބައެއްކަން ސަރުކާރުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ފަސް މީހުންނަށްކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ރަގަޅުވަމުން އައިނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލައިގެން ނުތިބެވޭނެ ކަަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ރާއްޖެ އޮތްގޮތުން މިކަމުން އައިރައގަތުމަށް އެހެން ގައުމުތަކަށްވުރެ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުން މިބަލި މުޅިން ފިލައިގެންނުދާނަމަ، އެއީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 13 މީހެކެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގެ ފަސް މީހަކާއި ބަތަލާ ރިސޯޓްގެ ދެ މީހުންނާއި ކުރަމަތި ރިސޯޓްގެ ދެ މީހުންނާއި އައިލެންޑް ސަފާރީގެ ދެ މީހުންނާއި އަނަންތާރާ ދިގު ރިސޯޓްގެ ދެ މީހުންނެވެ.