Dhiraagun Samsung ge emme fahuge phone thah pre-order ah hulhuvaalaifi - AO News Dhiraagun Samsung ge emme fahuge phone thah pre-order ah hulhuvaalaifi

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ދިރާގުން ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑާއަށް ހުޅުވާލައިފި
1 މަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ ފަހުގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

Advt

Advertisement

މިރޭ ދިރާގުގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޯނުތައް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓާރ އޮފް ސެމްސަންގް ސްރީލަންކާ ބްރާންޗް ކެލްވިން ޔޫ، ޗީފް މާކެޓިންގް މަހްމޫދް ގެ އިތުރުން ދިރާގުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރ ސާއިދު މުހައްމަދު އެވެ.

ދިރާގުން މިރޭ ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް20، ގެލެކްސީ އެސް20 ޕްލަސް ގެ އިތުރުން ގެލެކްސީ އެސް20 އަލްޓްރާ އެވެ.

މި ތިން ފޯނުތަކުގެ ސައިޒުގެ އިތުރުން ބައެއް ފީޗާސްތައް ވެސް ތަފާތެވެ. އެންމެ ބޮޑު ތަފާތެއް ފާހަގަކުރެވެނީ ތިން ފޯނުގެ ކެމެރާއިންނެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް20 އާއި އެސް20 ޕްލަސްގައި 12 މެގަޕިކްސެލްގެ ވައިޑް އޭންގަލް ކެމެރާއެއް ހުންނައިރު، އެސް20 އަލްޓްރާގެ ވައިޑް އޭންގަލް ކެމެރާގައި 108 މެގަޕިކްސެލް ހުރެ އެވެ. އެސް 20 އާއި އެސް 20 ޕްލަސްގެ ސެލްފީ ކެމެރާގައި 10 މެގަޕިކްސެލް ހުންނައިރު، އެސް20 އަލްޓްރާގެ ސެލްފީ ކެމެރާގައި 40 މެގަޕިކްސެލް ހުރެ އެވެ.

ގެލެކްސީ އެސް20 ސީރީޒްގެ ބައެއް ސިފަތައް

  • 100ގުނައަށް ޒޫމް ކޮށްލެވޭ ޒޫމް ލެންސް (ހަމައެކަނި އެސް20 އަލްޓްރާގައި)
  • 8ކޭ ވީޑިއޯ ރިކޯޑު ކުރުން
  • 45 ވޮޓު ފާސްޓް ޗާޖިން ސަޕޯޓު ކުރޭ
  • ސިންގަލް ޓޭކް މޯޑް (10 ފޮޓޯއާއި ހަތަރު ވީޑިއޯ އެއް ބަޓަނުން އެއްފަހަރާ ނަގާލެވޭ)
  • އެކްސްޕޭންޑަބަލް ސްޓޯރޭޖް: އެއް ޓީބީއާ ހަމައަށް
  • އިން-ސްކްރީން ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާ

ދިރާގުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް މި ފޯނުތައް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް މަހަކު 5 ޖީބީ ޑާޓާ ލިބޭނެ އެވެ. ކޮންމެ މަހަކު 1009 ރުފިޔާ ދައްކާގޮތަށް ފޯނުތައް ނެގޭއިރު ކޮންމެ ފޯނަކާއި އެކު ސެމްސަންގް ބަޑްއެއް ހިލޭ ލިބޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އެސް20 ޕްރީއޯޑާ ކޮށްގެން ގަންނަ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަހަކު ފަސް ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް20 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ދިރާގުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.