Cruise liner thakun raajje ai ehves meehaku qurantineh nukurey-HPA - AO News Cruise liner thakun raajje ai ehves meehaku qurantineh nukurey-HPA

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

1,286,664CONFIRMED
271,882RECOVERED
944,336ACTIVE
70,446DEATHS
19CONFIRMED
13RECOVERED
6ACTIVE
0DEATHS
ވީއައިއޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ފަސިންޖަރުން ސްކްރީންކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ތާމަލް ކެމެރާ - ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ (އެޗްޕީއޭ)
ކުރޫޒްލައިނާތަކުން ރާއްޖެ އައި އެއްވެސް މީހަކު ކަރަންޓީނެއް ނުކުރޭ-އެޗްޕީއޭ
1 މަސް ކުރިން

ކުރޫޒްލައިނާތަކުން ރާއްޖެ އައި 4،478 ފަތުރުވެރިން ސްކޭން ކުރެވުނު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ރާއްޖެއައި ކްރޫޒްލައިނާ ތަކުގައި ހުން އައިސްފައިވާ 22 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ. އެ އޭޖެންސީ އިން ވަނީ އިއްޔެ މާލެއަށް ބަނދަރުކުރި 2 ކްރޫޒްލައިނާއެއްގައި ތިބި މީހުން ސްކްރީން ކޮށްފައެވެ.

އިއްޔެ މާލެއަށް ބަނދަރުކުރި މިސް މާކޯ ޕޯލޯ ނަމަކަށް ކިޔާ ކްރޫޒްލައިނާ އިން 984 މީހަކު ސްކްރީން ކުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 8 މީހެއްގެ ގައިން ހުމުގެ އަސަރު ފެނިފައި ވެއެވެ. އަދި ނޯޓިކާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކްރޫޒްލައިނާ އިން 1،034 މީހަކު ސްކްރީން ކުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 2 މީހެއްގެ ގައިން ހުމުގެ އަސަރު ފެނިފައި ވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއައި މިސް ކޯސްޓާ ވިކްޓޯރިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ ކްރޫޒްލައިނާ އިން 2،460 މީހަކު ސްކްރީން ކުރިކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 12 މީހެއްގެ ގައިން ހުމުގެ އަސަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއައި ކްރޫޒްލައިނާ ތަކުން އެއްވެސް މީހަކު 14 ދުވަސް ކުރިން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.