English Edition
Dhivehi Edition

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދިވެހި ގައުމީ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމަނައިފި އެވެ.

މިރޭ 8:00 ޖަހާއިރު ފަށާ އެ މެޗުގެ، ދެ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11 މިހާރު ވަނީ ފައިނަލް ކޮށްފަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމްގެ ފުރަތަމަ 11 އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ދަނގަޑޭ ވަނީ ލިސްޓްގައި ހިމަނާފަ އެވެ.

1 ކޮމެންޓް
ކޮންމެސް
ސެޕްޓެމްބަރު 11, 2019
އެހެންތަ