English Edition
Dhivehi Edition

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖު އެޗް ޑަބްލިޔު ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ

1964 ވަނަ އަހަރު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން، ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ޖޯޖު އެޗް ބުޝް އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 94 ގައެވެ. ޖޯޖް ބުޝްގެ ވެރިކަމުގައި 1990 ވަނަ އަހަރު އިރާގު ސިފައިން ކުވޭތު ހިފުމުން 1991 ވަނަ އަހަރު “ސަހަރާގެ ތޫފާން”ގެ ނަމުގައި ގައި ހަނގުރާމަ ފަށައި ސައްދާމް ހުސެން ބަލިކުރެއްވިއެވެ

އެމެރިކާގެ 41 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި 1989 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ބުޝް އަވަހާރަވީއިރު، ފަސް ބޭފުޅުންނާއި، 17 ކާފަ ދަރިކަލުންނާއި، އަށް މުނިކާފަ ދަރިކަލުން ތިބެ އެވެ