English Edition
Dhivehi Edition

ހުކުރު ދުވަހު، ހުކުރު ނަމާދަށް ހިނައިގަތުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެއީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން (ގިނަ ޢިލްމުވެރިން) ގެ ރަޢުޔެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިމާމުންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިއާއި ޚިލާފަށް ޡާހިރީ މަޛްހަބުގައިވާ ގޮތުގައި ހުކުރު ނަމާދަށް ދިޔުމަށް ހިނައިގަތުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ހަމަ މިފަދައިން އިމާމް އަޙުމަދުގެ ރިވާޔަތެއްގައިވެސް އައިސްފައިވެއެވެ. އަދިވެސް މިނޫންވެސް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކިލައްވައެވެ. އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ އިމާމު ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް ރިވާކުރައްވާފައިވާ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ މިޙަދީޘް ބަސްފުޅެވެ.

«الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

މާނައީ: “ހުކުރު ދުވަހު ހިނައިގަތުމަކީ ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.”

ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން (ގިނަ ޢިލްމުވެރިން) ވާޖިބެއް ނޫންކަމާއި ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވަނީ އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުގެ އަލީގައެވެ. ‏

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

މާނައީ: “ހުކުރު ދުވަހު (ހުކުރު ނަމާދަށް) ވުޟޫކޮށްފި މީހަކަށް އެކަން ފުދިގެންވެއެވެ. އަދި ހިނައިގެންފި މިހާ ދަންނާށެވެ. ފަހެ ހިނައިގަތުން އިތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.”

މިމައްސަލައިގައި (ހުކުރު ނަމާދަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްތޯ ނުވަތަ ސުންނަތެއްތޯ) ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންނާއި ޡާހިރީ މަޛްހަބުގެ މިދެރަޢުޔުގެ ތެރެއިން ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހުރި މިލަ ނުވަތަ ހަޑި ވަހެއްގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް އުނދަގުލެއް ވެދާނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

ނޯޓް: މި ލިޔުމަށް މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ ދިސަލަފިއްޔާއިން