English Edition
Dhivehi Edition

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ފެނި މާދަމާ އަކީ ފިތުރު ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާނުކޮށްފިއެެވެ.

އަދި ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސައުދީ އަށް ފެނިފައިވާތީ މިއަދަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މާދަމާ އަކީ ފިތުރު އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަން އިއުލާނު ކުރާ ކަމަށްވެސް އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.