English Edition
Dhivehi Edition

ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ބުރުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ.

ރައުންޑް އޮފް 16 ބުރަށް ދަތުރު ކުރި 16 ޓީމުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ގުރުނެގުން އޮތީ މިއަދު ސްވިޒަލެންޑްގެ ނިޔޮންގައި މިއަދު މިކަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

ރައުންޑް އޮފް 16 ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޓީމުތައް ވާދަކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ޝަޚްތަރު ޑޮނެސްކް (ތުރުކީ) – ފޭނޫޑް (ނެދަލެންޑްސް)

އާސެނަލް (އިންގްލެންޑް) – ސްޕޯޓިންގް ސީޕީ (ޕޯޗުގަލް)

ޔޫނިއަން ބާލިން (ޖަރުމަން) – ޔޫނިއަން ސެއިންޓް ގިލޮއިސް (ބެލްޖިއަމް)

ބަޔާން ލެވަކޫޝެން (ޖަރުމަން) – ފެރެންކޮވަރޮސް (ހަންގޭރީ)

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް (އިންގްލެންޑް) – ރެއާލް ބެޓިސް (ސްޕެއިން)

ރޯމާ (އިޓަލީ) – ރެއާލް ސޮސިއެދާދް (ސްޕެއިން)

ޔުވެންޓަސް (އިޓަލީ) – އެފްސީ ފްރެއިބާގް (ޖަރުމަން)

ސެވިއްޔާ (ސްޕެއިން) – ފެނަބާޗޭ (ތުރުކީ)

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާޗު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.