English Edition
Dhivehi Edition

ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭހެން ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ކަސްޓަމްސް އިން ނައްތާލައިފިއެވެ.

އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުއްޓާ ނައްތާލާފައިވާ ތަކެތީތެ ތެރޭގައި 8038 ބަނގުރާ ފުޅި، 1103 ބިޔަރު ދަޅު، 314760 ބިޑި އަދި 19968 ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެތަކެތި ނައްތާ:ާފައިވަނީ ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަހައްދުގައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ނައްތާލި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމަސްގެ އާންމު ގަވައިދުގެ 422 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ އިދާރާގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފަހަށްޓާފައިވާތަކެތި ކަމަށެވެ.