މ. މުލައް - ފޮޓޯ: މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް
މުލަކުގެ ވަޑާންގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އައިޝަތު ފަތުޙީ

މ. އަތޮޅު މުލަކުގެ ވަޑާންގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

Advt

ފުލުހުން ބުނީ މުލަކުގެ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ ރޭ ފަތިހު 04:57 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advt

Advertisement

އަދި އެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އެ ގެއަށް ގޮސް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހާ މުލަކު ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ވެއްޓިފައި ވަނީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ވާތް ފަރާތު މޭމަތިން ވަރަށް ފުންކޮށް، ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަ އިންޗިހާތަން ކަފައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ގޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތިީ މަރުވެފައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.