English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރާކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ވަލުތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެެގެން ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން 8:03 ހާއިރުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއްވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދިމިހާތަނަށް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.