އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
އާމްދަނީ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލާ ދެކޮޅަށް  މާމިގިލީ
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލައްޤައްޔޫމް އޮން