މެމްބަރު އަސްލަމް Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
މެމްބަރު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަ
19 ވަނަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސްގެ މަގާމަށް އައުމ
ކުރިޔަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެންމެ އ