އާމިނަތު އައްޒަ, Author at AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
އާމިނަތު އައްޒަ
މާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއް
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކަށް ޑިޖިޓަލް އިންފްރާރެޑް (އައިއާރ
މިރޭ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ
ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމީ ކޯސްތ