ޝާން މުޙައްމަދު, Author at AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ޝާން މުޙައްމަދު
އައްޝައިޚް ޙުސައިން ޔޫސުފް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތ
ޗައިނާއިން މިއަދުވެސް ވައިރަސްގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ފ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އީރާނުން ކޮންމެ 10 މިނިޓަކުން މީހަކު
ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 15
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލަންކާގެ ހުރިހާ އެއާޕޯޓެއް ބަނ
ހަލުވިކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮވ
ތުރުކީ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކ