އިންތިޒާރުގެ ވަގުތު ނިމިއްޖެ – މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީއަށް މި މަހު ފަށަނީ

މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީއަށް މި މަހު ފަށަން ނިންމައި، އެކަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ މި ދަތުރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަންޓާ އިން ބުނީ ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް ފެށޭނީ ކޮމްފޯޓް ސޭވަރ ޕެކޭޖުން 1450 ރުފިޔާއިން ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު އަގަކާއިނުލާ، ފުރާ ދުވަސް ކިތަންމެ ގިނައިންވެސް ބަދަލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. AD މި ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތަކުގެ މުޅިން އައު ތަޖުރިބާއެއް … Continue reading އިންތިޒާރުގެ ވަގުތު ނިމިއްޖެ – މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީއަށް މި މަހު ފަށަނީ