ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގެނބިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި  މޫދަށް އެރި އުޅުނިކޮށް، ގެނބުނު ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު މާނެރެ ސަރަހައްދު މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް10 ގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ، ދޫނޑިގަން، ޔޫރޯ އަހްމަދު ފައުޒަން (17އަހަރު) ފެނިފައިވަނީ މިއަދު 5:45 ހާއިރު މޫދު އަޑިންނެވެ. AD ފައުޒަން ނިޔާވީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް 6:45 ހާއިރުގައެވެ. އޭއޯ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މާނެރެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކަތާތްތެރިވި މީހަކު ބުނީ ރާޅާއެކު … Continue reading ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގެނބިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ