ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފުރަތަމަ ސްކޫލު ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފުރަތަމަ ސްކޫލު މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ، “އަހުމަދު ކާމިލްދީދީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް” ގެ ކިޔެވުން، މިއަދު ފެށިގެން ދިޔައީ 824 ދަރިވަރުންނާއެކުގައެވެ. މިއީ އެލްކޭޖީއިން ފެށިގެން ގްރޭޑް ހަޔަކަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ. AD މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވަމުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުއެވެ، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ އާއި، ހުޅުމާލޭ ދާއިރާ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެޑިއުކޭޝަން … Continue reading ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި ފުރަތަމަ ސްކޫލު ހުޅުވައިފި