އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކު
އައްޑޫގެ ތާރީހާއި އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކޯއްޓޭ ސަރ
އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ވިޒިޓަރ ސެންޓަރ މަރަމާތުކޮށްދޭނ
ދުނިގޭގައި އާތު އަވާގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސް އަ
އީކޯ ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލ