ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ Archives - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

5,931,674CONFIRMED
2,595,924RECOVERED
2,973,137ACTIVE
362,613DEATHS
1513CONFIRMED
242RECOVERED
1,269ACTIVE
5DEATHS
ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ
ދިރިއުޅުމުގައި އަބަދުވެސް ފަހަށް ކަންތައް ރޭވުމަށް 
ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ކުރިމަތީގައި ރުއިމަކީ ވަރަށްގިނަ
އަބަދުވެސް ލޯބިވެރިޔާ ނޫނީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފޯނ