ސްކޫލް މީޑިއާ
އައްޑޫހައިސްކޫލްގެ އޯޕަންޑޭ މާދަމާ ބާއްވަނީ
  • ޚަބަރު
  • 4 ހަފްތާ ކުރިން
އައްޑޫހައިސްކޫލުގެ މިއަހަރުގެ އޯޕަންޑޭ މާދަމާ ހަވީރު އެ ސްކޫލްގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސްކޫލުން ބުނެފިއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ގްރޭޑު 11 އަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް، މާއްދާތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި ބޭނ...