ސްކޫލް މީޑިއާ - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,464,480CONFIRMED
3,077,625RECOVERED
3,004,128ACTIVE
382,727DEATHS
1841CONFIRMED
608RECOVERED
1224ACTIVE
7DEATHS
ސްކޫލް މީޑިއާ
738 ދަރިވަރުންނާ އެކު އޭއޯ ގުރުއާން މުބާރާތް 1441 ނިންމާލައިފި
  • ޚަބަރު
  • 10 ގަޑިއިރު ކުރިން
ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަ އަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އޭއޯ ނިއުސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ އޮންލައިން ގުރުއާން މުބާރާތް 738 ބައިވެރިންނާއެކު މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ. އޭއޯ ނިއުސް ގެ ސްކޫލް މީޑިއާ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެ...