• ހުޅުދޫ ސްކޫލް
  • 18 Sep

ހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ އެތްލީޓުންނަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް

“20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017” ގައި ބައިވެރިވި ހުޅުދޫ ސްކޫލުގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމަށް ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. މަރްޙަބާ ކިޔާފައިވަނީ، މުބާރާތް ނިންމާލުމަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ޓީމް ރަށަށް އައި ވަގުތު، ހުޅުމީދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުންނެވެ. އެތްލެޓިކްސް ޓީމަށް މަރްޙަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ސްކޫލްގެ މުދައްރިސުންގެ އިތުރުން ވަރަށްގިނަ ބެލެނިވެރިންނާ

ސްކޫލްތަކުގެ ޚަބަރު

Shares