ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެންއޯއީސީއިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - AO News ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެންއޯއީސީއިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެންއޯއީސީއިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
1 މަސް ކުރިން
ޝިމްލާ އަހްމަދު