ކޮވިޑް-19 ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ބަލާއާފާތަކަށް ވެފައި - AO News ކޮވިޑް-19 ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ބަލާއާފާތަކަށް ވެފައި - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ކޮވިޑް-19 ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ބަލާއާފާތަކަށް ވެފައި
2 މަސް ކުރިން
ޝިމްލާ އަހްމަދު