ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2020 ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ލޯންޗިންގ-ހުޅުމީދޫ - AO News ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2020 ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ލޯންޗިންގ-ހުޅުމީދޫ - AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

6,852,818CONFIRMED
3,352,066RECOVERED
3,102,470ACTIVE
398,282DEATHS
1883CONFIRMED
717RECOVERED
1157ACTIVE
7DEATHS
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2020 ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން ލޯންޗިންގ-ހުޅުމީދޫ
3 މަސް ކުރިން
ލުބްނާ މަޖީދް މުޚުތާރް