Dhivilimatha - Road Safety Awareness for Maldivians

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
ދިވިލިމަތަ
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި އެއްވަގުތެއްގައި 2 އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިފި
  • ޚަބަރު
  • 2 ހަފްތާ ކުރިން
އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި މިރޭ އެއްވަގުތެއްގައި 2 އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުން މަލްޓި ސުޕަރމާޓް ކައިރީގައި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި 3 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވަނ...