Dhivilimatha - Road Safety Awareness for Maldivians

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

  • 6.2 ޓަނުގެ ބޭސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ގެނެސްދީފި
  • މަހުގެ ތަފާތު ބާވަތްތަކާއެކު ހިތަދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައިފި
940,753 CONFIRMED
196,221 RECOVERED
697,013 ACTIVE
47,519 DEATHS
WORLD
19 CONFIRMED
13 RECOVERED
6 ACTIVE
0 DEATHS
MALDIVES
Last updated on : 2020-04-02 11:06
ދިވިލިމަތަ
ފޭދޫގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
  • ޚަބަރު
  • 3 މަސް ކުރިން
ފޭދޫ ސްކޫލް ކަންމަތިން ބޮޑު މަގުގައި މިރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މެންދަމު 12.10 އެހާކަށްހާ އިރު ސައިކަލެއް ފުރޮޅާލައިގެން ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ފޭދޫ މިއުޒިކީ މަންޒިލް ޢުމުރުން 25 އަހަރުގެ ...