ކުޅިވަރު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ނ
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅ
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ކުޅ
ގުއާމްގެ ދަނޑުގައި މިއަދު ހެނދުނު ގުއާމްއާއި ދެކޮޅަށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމް
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ
އައްޑޫ އީދު ސަމާ 1440 ހުޅުމީދޫ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި