އަޙްމަދު, Author at AO News

ކޮވިޑް 19ކަވަރޭޖް

10,919,516CONFIRMED
6,106,402RECOVERED
4,291,726ACTIVE
521,388DEATHS
2,400CONFIRMED
1,969RECOVERED
416ACTIVE
10DEATHS
އަޙްމަދު
ޖިންސީ އަނިޔާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ތަރ
ނިއު ނޯމަލް ގައި ސްކޫލްތައް މިއަދު ހުޅުވާލާއިރު ސަދަނ
އޭއޯ ޗެނަލުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ” ޕަރީ” ރޭ ލޯނ
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި ހެލް
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ
ބޯޓަކުން މޫދަށް ވެއްޓިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މ
ކޮވިޑް-19 އަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދާ ޓެސްޓްތަކަށް، ދ
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ދައްކަވަން ބޭނ