English Edition
Dhivehi Edition

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ފުއާދު ތައުފީގު އިންތިހާބު ކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނިގޮތުގައި އެ ކޮމިޝަނަށް ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފުއާދު، ރައީސް ކަމަަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ ކަމަަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަން 2008 އިން 2009 އަށް ކުރެއްވުމަށް ފަހު 2014 އާއި ހަމައަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމު ފުއާދު ފުރުއްވިއެވެ.