English Edition
Dhivehi Edition

ގދ. ތިނަދޫ ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ.

ދުއްވާފައި ދިޔަ ދެ ސައިކަލު ޖެހި ގދ. ތިނަދޫ އޯކިޑް މަގާއި މޭނާ މަގު ގުޅޭ ކަންމަތީގައި ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބި، މިވަގުތު ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މިރޭ 19:00 އެހާކަންހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އަދި ފުލުހުން ފަރާތުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.