English Edition
Dhivehi Edition

ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ހަވީރު 4.30 އެހާކަށް ހާ އިރު ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ކާރުގައި ތިބި 2 މީހުންވެސް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މިޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ނައިބް ތުއްތު މަގުގައެވެ.

ކާރެއް ފުރޮޅާލައިގެން ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓުގައި އެއް ކުއްޖަކު ކާރު ތެރޭ ތާށިވެގެން ގިނަ އިރުތަކަކަށް ނުނެގި އޮތެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ގައި މަރުވީ ފުނާޑު ކެޕްރީ އަޙްމަދު މުތީޢު(21) އާއި ދޫންޑިގަމް މެހެންދީ އަޙްމަދު އާމިލް(23) އެވެ.

 

އަޙްމަދު މުތީޢު
އާމިލް އަޙްމަދު

 

1 ކޮމެންޓް
އަހްމަދު. ނާސިރު
ފެބުރުއަރީ 28, 2021
ކިހިނެއް ވީ މަރުގެ އިންޒާރު ދީ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ ފުލުހުން ވަރަށް ފޯރި ނަގާތީ ޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ