English Edition
Dhivehi Edition

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ނެގި ރެމްޑަމް ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

Advt

Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ރަށުގައި މިވަގުތު ތިބި އެއްވެސް ބަޔަކު ޕީއޭ އިންއެޗް ވަކި ގޮތެއް އަންގަން ދެން އެރަށުން ފޭބުމާއި ރަށަށް އިތުރު މީހަކު އެރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.