English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން ޕޮޒިޓިވްވި ދަރިވަރަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކްލަސްޓާއަށް ނިސްބަތްވާ 18 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެކެވެ.

Advt

Advertisement

ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސް ތައް އައްޑޫއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ފެންނަމުން ދާތީ އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.