English Edition
Dhivehi Edition

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކުގެ ބައްޕާފުޅު ހަސަން އިބްރާހިމް މަނިކު (ހަނދުވަރު ހަސަން މަނިކު) އަވަހާރަވެއްޖެ

ސަން އިބްރާހިމް މަނިކު ނިޔާވީ މިއަދު ހެނދުނު10:15 ހާއިރެވެ. ރައީސް ވަހީދުގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކުން އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވަމުން އަންނައިރު މާލެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިތުރުން ގިނަ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންވަނީ ރައީސް ވަހީދުގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާފައެވެ.

Advt

Advertisement