English Edition
Dhivehi Edition

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމުން ، އެމަގާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޔަސްރިފް ވަނީ މިކަން “އޭއޯ ނިއުސް” އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވަވާފައެވެ.

Advt

Advertisement

ޔަސްރިފް ވިދާޅުވީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަވަނީ އެއްވެސް ކަހަލަ ސިޔާސީ މައްސަލައެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި ގުޅުން ހުރި ކަމެއްގައި މިވަގުތު އެމަގާމު އަދާ ކުރެވެން ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރު ކަމުގެ ޒިންމާއާ ޔަސްރިފް ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.އޭގެ ކުރިން ދައުރުގައި ޔަސްރިފް ހުންނެވީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުގައެވެ.