English Edition
Dhivehi Edition

ހުޅުމާލޭ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދަށް ހުރި ދިވެއްސަކަށް ހަމަލާ ދިން އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު އަސްރު ނަމާދު ވަގުތު ހުޅުމާޅޭގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް އަޒީޒާ މޫސާ މިސްކިތުގައި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ނިމުނުތަނާއެވެ. އޭނާ މިސްކިތަށް ދިޔައީ ސައިކަލެއްގައި ކަމަށާއި އޭނާ އަތުގައި ހެލްމެޓެއްވެސް އޮތް ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެފައިވާއިރު އޭނާ މިސްކިތުން ނެރުނީ އެ ވަގުތު މިސްކިތުގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އަޒީޒާ މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގައިން ވަސް ދުވާތީ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު އެ މީހާ ނެރެން އުޅެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ މީހާ މިހާރު ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމަށެވެ.

ޓެގު