English Edition
Dhivehi Edition

ޏ. ފުވައްމުލަކު މޫދަށް އެރި އުޅުނިކޮށް ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

މިއަދު 5:00 ހާއިރު މާނެރު ސަރަހައްދު މޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ 5:42 އެހާކަށްހާއިރުއެވެ. މިހާރު އެ ކުއްޖާއަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ‘އޭއޯ’ އަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. މި ކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކާމާއި ބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް:

ގެނބިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ