COVID-19: 77 aharuge dhivessaku niyaavejje - AO News
English Edition
Dhivehi Edition

Worldwide

  • 59,680,002confirmed
  • 41,289,505recovered
  • 16,985,436active
  • 1,405,061deaths

Maldives

  • 12,758confirmed
  • 11,615recovered
  • 1,097active
  • 46deaths

ކޮވިޑް 19 ކަވަރޭޖް

3 ދުވަސް ކުރިން
މާލެއިން ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ މިއަދު 14:09 ގައި ނިޔާވެފައެވެ.

Advt

Advertisement

މިއާއެކު، ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 46 އަށް އަރައިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 38 ދިވެއްސަކާއި 8 ބިދޭސީއެކެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރޭ ހާމަކުރި ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،578 އަށް އަރައިފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހި މިހާތަނަށް 11،559 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި މިވަގުތު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 341 މީހުން ތިިބިއިރު 82 މީހަކު އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.